1998 Karel Malich - katalog (Nadace Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem v Ústí nad Labem)
  • 1998 Karel Malich - katalog (Nadace Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem v Ústí nad Labem)